Bokprojektet ”Traumatisering hos barn – en handbok”

Astrid sitter i klassrummet och en ny vikarie kommer till lektionen. Han har skägg och bullrigt skratt. Han påminner Astrid om morbrodern som utsatte henne för sexuella övergrepp. Astrid blir stel i kroppen, får ont i magen, känner rädsla och tänker att hon måste gå hem.

Ett av fem barn i Sverige uppger i en studie att de utsatts för sexuella övergrepp*. Ett av tre barn i varje svensk skolklass utsätts för fysiskt våld av en vuxen under sin barndom. Under hösten 2015 kom närmare 35 000 ensamkommande barn till Sverige, många av dem med upplevelser av krig, förföljelse och flykt. Psykologerna Moa Mannheimer, Sofia Bidö och Poa Samuelsberg har lång erfarenhet i att arbeta med traumatiserade barn. Redan 2004 fick det stöd av Childhood att ta fram en handbok för arbetet med barn som utsatts för sexuella övergrepp. Nu ville de komplettera den med aktuell forskning och praktiska tips och råd till alla som möter utsatta, traumatiserade barn och deras föräldrar. Genom stöd från Childhood har det kunnat genomföra sitt bokprojekt ”Traumatisering hos barn”.

Upplevelser av våld, övergrepp, krig och katastrofer kan få allvarliga följder för barn och hindra dem i deras utveckling. Men med rätt stöd kan man minska de negativa konsekvenserna och bidra till varaktig förbättring så att de får leva och utvecklas till sitt fulla potential. Traumatisering hos barn är ett komplext ämne och det har saknats en praktisk handbok för dem som möter dessa barn och deras föräldrar i sin yrkesroll.  I ”Traumatisering hos barn – en  handbok” får läsaren kunskap om och verktyg för att upptäcka, bedöma och behandla traumatisering hos barn och deras familjer. Rikliga fallexempel och dialoger konkretiserar och levandegör innehållet samt bidrar till förståelse för ett komplext ämne.

”Traumatisering hos barn – en handbok” ges ut av förlaget Natur och Kultur och kan köpas i bokhandeln.

 

 

*Stiftelsen Allmänna Barnhuset: Det gäller ett av dem (2015)