Basis Prävent

5 till 10 procent av alla pojkar i Tyskland utsätts för sexuella övergrepp.  Projektet ”Basis Prävent”, som Childhood finansierar, drivs av organisationen Basis & Woge i Hamburg och riktar sig i första hand till pojkar som har utsatts för sexuella övergrepp samt deras anhöriga, men även till lärare, idrottsklubbar och fritidsledare.

På Basis & Woge arbetar socialpedagoger, psykologer, förskolelärare och läkare. Organisationen arbetar med många projekt som vänder sig till barn och ungdomar – men även vuxna och familjer som befinner sig i svåra livssituationer. ”Basis Prävent” erbjuder pojkar främst hjälp i form av personliga samtal, på eller utanför nätet, så att de får hjälp  med att bearbeta övergreppen, söka vidare hjälp  – och att anmäla. Rådgivningen är kostnadsfri och man kan vara anonym.

Utöver detta utbildar Basis Prävent även terapeuter, pedagoger och lärare i hur man upptäcker om en pojke utsatts och hur man hjälper honom. De lärs sig under utbildningen vilka strategier som förövare kan ha och hur man kan förebygga övergrepp. Basis-Praevent skapades med utgångspunkten att drabbade pojkar har extra svårt att söka hjälp. Detta då många killar tror att de är ensamma om att ha blivit utsatta. Dessutom är de ofta rädda för att tala med sina föräldrar eller kompisar om övergreppen. Därför är det viktigt att de får stöd och inte behöver känna skuld eller skämmas över det som har hänt.

I projektet vill man ge rådgivning till 50 drabbade pojkar och 500 föräldrar eller anhöriga och skydda 300 pojkar från utnyttjande genom förebyggande samtal.