Barnrättsbyrån

Share on FacebookGoogle+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Barnrättsbyrån erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör ungas rättigheter. Hit kan barn och unga vända sig som inte fått sina rättigheter tillgodosedda – oavsett vilka problemen det handlar om. Barnen kan komma själva eller tillsammans med en vuxen. Verksamheten är ett komplement till de myndigheter och organisationer som redan arbetar med barn som har det svårt.

Barnrättsbyrån kunde öppna 2011 med hjälp av Childhood. De hjälper barn att hitta rätt i systemet och få tillgång till den hjälp de har rätt till. Syftet är att skapa en modell för ett praktiskt arbete utifrån ett barnrättsperspektiv i Sverige.

#bryttystnaden Genom att Barnrättsbyrån är tydliga med att de tror på och lyssnar på barnen (som ofta tappat tilliten till vuxenvärlden) och bygger relationer med dem så kommer också berättelser om övergrepp när förtroendet finns där och barnen känner sig trygga nog med att det de berättar kommer tas emot på ett bra sätt.