Asha Nepal

Asha Nepal stödjer kvinnor och barn i Katmandu som varit utsatta för människohandel. De arbetar även förebyggande för att förhindra att fler kvinnor och barn hamnar i sexindustrin i Nepal och Indien. Deras målgrupper är även kvinnor och barn som upplevt våld i nära relationer, våldtagits eller utsatts för andra sexuella övergrepp, lever med hiv/aids eller utnyttjats genom barnarbetare.

Childhood ger stöd till alla delar av Asha Nepals verksamhet. Med Childhoods stöd har organisationen utvecklat ett program för långsiktigt stöd till barn och mammor som räddats från trafficking och kommer tillbaka till Nepal, oftast svårt traumatiserade. Asha Nepal stödjer dem med utbildning, arbetsträning, terapi, sysselsättning, skolgång för barnen och familjeåterförening. Medan många andra organisationer som arbetar med traffickingoffer i Nepal endast erbjuder barn och mammor att placeras på institution var och en för sig — med stor risk för att familjen splittras för evigt – har Asha Nepal ett annat tillvägagångssätt: Barnen och deras mammor ska få vara tillsammans. Man arbetar också aktivt med släkt och anhöriga, som ofta behandlar traffickingoffer väldigt illa när de kommer tillbaka till sina ursprungsbyar.