APLE Cambodia

Vår samarbetspartner APLE Cambodia (Action Pour Les Enfants) grundades 2003 och arbetar med barn som utsätts för sexuella övergrepp av utländska förövare i Kambodja. De driver olika program för att skydda barn som riskerar att utsättas för brott och ger stöd till de barn som har utsatts. Aple

• bedriver utredningssamarbete med nationell och internationell polis och utbildning av nationella brottsbekämpande myndigheter;
• ser till att förfaranden i hela den straffrättsliga processen är barnvänliga;
• utvecklar och sprider riktlinjer för bästa praxis för att stödja offren och deras familjer;
• gör krisinsatser;
• tillhandahåller känslomässigt stöd, juridisk rådgivning och representation för offren och deras familjer;
• gör upplysningskampanjer för att sprida kunskap till Kambodjas befolkning om hur man kan förebygga sexuella övergrepp och utnyttjande av barn;
• har en online- och telefonjour där allmänheten anonymt kan rapportera misstänkta och faktiska fall av sexuella övergrepp och utnyttjande av barn;
• samt stödjer forskning, opinionsbildning och påverkansarbete.

Många av APLEs anställda arbetar i det tysta och tar stora säkerhetsrisker för att kunna identifiera utsatta barn och förövare. Hela teamet säger att de gör sitt bästa för att inte utsätta sig för faror och samarbeta väldigt nära med polisen, men ibland tas risker för att skydda barn.