ANOVA – Prevent_IT

Enligt Polisens beräkningar laddade 15 000 personer enbart i Sverige under 2016 ner övergreppsbilder av barn på nätet. Det finns dessutom ett stort mörkertal då många användare av övergreppsmaterial döljer sin IP-adress eller använder Darknet. Den svenskbaserade operatören Tele2 rapporterar att de varje månad blockerar 500 000 sökningar för sexuella övergreppsmaterial på barn i de nio länderna där de är verksamma. Olika studier visar att mellan 60och 86% av de personer som tittar på sexuellt övergreppsmaterial på barn också begår andra former av sexuella övergrepp mot barn. En svensk rapport visar att i 48 procent av fallen där en person dömdes för innehav av barnpornografi, dömdes personen också för andra typer av sexuella övergrepp mot barn. För att få vara en del av nätverk och få tillgång till övergreppsbilder finns det ofta krav att bidra med nytt material. Detta ökar väsentligt risken för att en person går från att titta på dokumenterade sexuella övergrepp mot barn online till att även begå sexuella övergrepp mot barn offline och skapar eget material för spridning.

ANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset (KS), är en utrednings- och behandlingsklinik för andrologi, sexualmedicin och transmedicin/könsdysfori samt bedriver forskning inom samma områden. Det övergripande syftet med Anovas arbete är att bidra till bättre hälsa bland patienter med medicinska problem som rör sexuell och reproduktiv hälsa och för att förhindra sexuella övergrepp och våld. ANOVA står också bakom Preventell, en hjälplinje vid oönskad sexualitet – läs mer på www.preventell.se. ANOVA har flera forskningsprojekt som på olika sätt syftar till att förebygga sexuella övergrepp mot barn.

Forskningsprojektet Prevent_IT ska testa om KBT-behandling med stöd av en psykoterapeut via internet är en effektiv behandlingsmodell för personer som tittar på dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Metoden bygger på erfarenheter från tidigare forskningsresultat i projekt kopplade till ANOVA (Kafka_IT och Priotab) och från kliniska erfarenheter från Preventell. Under projektet samlas också erfarenheter och kunskap om målgruppen som kan vara till hjälp för att fortsätta hitta effektiva sätt att förebygga sexuella övergrepp mot barn.