Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

SÅ FÖRÄNDRAR VI LIVET FÖR BARN INTERNATIONELLT

Barn som inte har trygga vuxna kring sig är extra sårbara för våld och sexuella övergrepp. Det gäller i Sverige, och det gäller utomlands.

Brist på utbildning, våld, ojämlikhet och fattigdom tvingar många föräldrar till omöjliga val som ökar barnens utsatthet; vissa låter sina barn arbeta på gatan eller tigga i turisttäta områden, andra övertalas lämna ifrån sig barnen till oregistrerade barnhem för att få hjälp eller till människohandlare som lovar en bättre framtid. De projekt vi stödjer internationellt finns därför i länder där sexuella övergrepp och exploatering av barn är särskilt utbrett, där extrem fattigdom möter internationell turism och länder där frågor som rör sexuella övergrepp mot barn fortfarande är tabu.