Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Sverige stödjer vi projekt som fungerar som komplement till det arbete som görs av ansvariga myndigheter. Särskilt fokus ligger på att identifiera och stötta de grupper av barn och unga som av olika skäl faller mellan stolarna och inte får den hjälp de har rätt till. Flera projekt är också relaterade till barn på flykt och deras erfarenheter av övergrepp, trauma och separationer. Under 2017 vi stöd till två bokprojekt; ett som rör arbete med traumatiserade barn och ett annat om barns rätt till sin egen kropp/gränsdragning.