Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Sverige stödjer vi projekt som fungerar som komplement till det arbete som görs av ansvariga myndigheter. Särskilt fokus ligger på att identifiera och stötta de grupper av barn och unga som av olika skäl faller mellan stolarna och inte får den hjälp de har rätt till.