Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I världens mest folkrika land har det fram till helt nyligen inte funnits lagar som gör det möjligt att omhänderta barn som far illa i sin familj. Det finns därför väldigt liten kunskap om hur man ska arbeta med socialt utsatta familjer. Frågan om övergrepp på barn har länge varit tabu men förändring är på gång. Childhoods två projektpartners i Kina arbetar med att lyfta frågan samt att utveckla system för att gripa in och stötta barn som utsatts.