Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Precis som i Sverige stödjer vi i Tyskland projekt som fungerar som komplement till ansvariga myndigheter. Childhood arbetar i tio projekt med frågor som rör stöd till traumatiserade barn och unga som flytt och deras föräldrar. En annan fokusfråga för Childhood i Tyskland arbetar är förebyggande information om sexuella övergrepp till barn och unga samt stöd till särskilt utsatta målgrupper. 2018 öppnades Tysklands första Barnahus i Leipzig, med stöd från Childhood Tyskland. Under de närmaste åren kommer Barnahuskonceptet spridas till andra tyska städer.