Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Precis som i Sverige stödjer vi i Tyskland projekt som fungerar som komplement till ansvariga myndigheter. Childhood ger stöd till tretton projekt varav hälften arbetar med stöd till traumatiserade barn och unga som flytt samt med stöd till nyanlända föräldrar. Childhood i Tyskland arbetar också med förebyggande information om sexuella övergrepp till barn och unga samt stöd till särskilt utsatta målgrupper. Tysklands första barnahus håller på att etableras med stöd från Childhood Tyskland.