Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Precis som i Sverige stödjer vi i Tyskland projekt som fungerar som komplement till ansvariga myndigheter.  2018 öppnades med stöd från Childhood Tysklands första Barnahus i Leipzig; 2019 det andra i Heidelberg. Under de närmaste åren kommer Barnahuskonceptet spridas till andra tyska städer.