Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Brasilien arbetar Childhood aktivt med att engagera den privata sektorn för att ta sitt ansvar för att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Det gäller både turistindustrin, byggbranschen och transportindustrin där kommersiell sexuell exploatering av barn varit relativt utbrett men där företagen själva nu tagit ställning för skydd av barn. Childhood Brasilien arbetar också med att införa barnahusmodellen och att förhör av barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp ska förhöras av särskilt utbildade barnförhörsledare.