Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Childhood USA samarbetar med ett flertal barnahus för att stärka deras ungdomsprogram och förebyggande arbete. Flera projekt arbetar för att stärka särskilt utsatta barn och ungdomar och deras nätverk. Childhood USA är också ackrediterad till FN och organiserar årligen högnivå-möten på FN för att verka för att fler organisationer och företag ska ta sitt ansvar för att förebygga sexuella övergrepp, inte minst med hjälp av ny teknik.