Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Childhood USA samarbetar med ett flertal Barnahus för att stärka deras ungdomsprogram och förebyggande arbete. Andra projekt vi stödjer i USA arbetar för att stärka särskilt utsatta barn och ungdomar och deras nätverk. Childhood USA är också ackrediterad till FN och organiserar årligen högnivå-möten på FN för att verka för att fler organisationer och företag ska ta sitt ansvar för att förebygga sexuella övergrepp, inte minst med hjälp av ny teknik.