Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Childhoods projektpartner i Moldavien har som mål att implementera ett föräldrastödsprogram i landet. Syftet med programmet är att ge föräldrar i riskzonen bättre förutsättningar att knyta an till sina barn, som annars riskerar att bli övergivna eller omhändertagna.