Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Litauen stödjer Childhood organisationer som arbetar med att utveckla alternativ till de stora institutionerna som finns kvar som ett arv från Sovjet-tiden. Ett projekt handlar om att ta fram en modell för specialiserade fosterfamiljer som kan ta hand om barn med utmanande beteende.