Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Lettland är Childhoods fokus hur man aktivt och direkt bemöter och stöttar barn som blivit sexuellt utnyttjade. Vi arbetar även med projekt som fokuserar på att hjälpa romska barn få tillgång till utbildning, vilket i sin tur stärker dem i livet och kan bidra till att skydda dem från övergrepp.