Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Kunskapen och medvetenheten om våld och sexuella övergrepp mot barn i Ryssland har länge varit väldigt låg och det har blivit en alltmer politiskt känslig fråga. Childhood stödjer utveckling av system för att snabbt identifiera barn som utsatts för våld och övergrepp på ett barnsjukhus i Sankt Petersburg samt stärkt kompetens hos socialtjänsten i dessa frågor. Den andra huvudinriktningen är stöd till reformering av den sociala barnavården. De stora institutionerna för barn håller på att avvecklas och allt fler barn placeras i adoptiv- eller fosterfamiljer. Childhood arbetar för att förebygga övergrepp på institutioner samt för att små barn som behöver omhändertas akut får bo i jourfosterfamiljer istället för på institution.