Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Kunskapen och medvetenheten om våld och sexuella övergrepp mot barn i Ryssland har länge varit väldigt låg och det har blivit en alltmer politiskt känslig fråga. Childhood stödjer utveckling av system för att snabbt identifiera barn som utsatts för våld och övergrepp samt stärkt kompetens hos socialtjänsten i dessa frågor. Childhood arbetar även för att förebygga övergrepp på institutioner samt för att små barn som behöver omhändertas akut får bo i jourfosterfamiljer istället för på institution.