Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Vitryssland fokuserar Childhood på hur man stöttar familjer och förebygger att barn hamnar på institution – barn som växer upp på institution löper större risk att utsättas för sexuella övergrepp i livet. Vårt arbete i Vitryssland har sedan länge fokuserat på att stödja barn som blivit sexuellt utnyttjade samt med att utveckla alternativ till de stora institutionerna så att barn som av olika anledningar inte kan bo med sin ursprungsfamilj får växa upp i en så familjelik miljö som möjligt.