Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Vitryssland har Childhood två partnerorganisationer. Fokus på vårt arbete är hur man förebygger sexuella övergrepp av barn, samt hur man bemöter och stöttar barn som blivit sexuellt utnyttjade. Vi arbetar även med att utveckla alternativ till de stora institutionerna så att barn som av olika anledningar inte kan bo med sin ursprungsfamilj får växa upp i en så familjelik miljö som möjligt.