Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Ukraina arbetar vi med projekt som fokuserar på att stödja utvecklingen av alternativ till de stora institutionerna. Ett exempel är ett projekt för att ge barn som behöver omhändertas akut möjlighet att bo i jourfosterfamiljer – projektet har bidragit till lagförändringar och håller nu på att implementeras i hela Ukraina. Vi fokuserar även på att stödja särskilt utsatta grupper av barn såsom HBTQ-ungdomar och barn från romska familjer.