Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Ukraina arbetar vi med att stödja särskilt utsatta grupper av barn som HBTQ-ungdomar och barn från romska familjer.