Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Ukraina har Childhood fem projektpartners. Vi arbetar med projekt som fokuserar på att hjälpa barn från romska familjer att få tillgång till utbildning, vilket i sin tur stärker dem i livet och kan bidra till att skydda dem från övergrepp. En annan viktig aspekt av vårt arbete är att stödja utvecklingen av alternativ till de stora institutionerna. Ett pilotprojekt för att ge barn som behöver omhändertas akut möjlighet att bo i jourfosterfamiljer har bidragit till lagförändringar och håller nu på att implementeras i hela Ukraina.