Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Fokus på Childhoods arbete i Thailand här stöd till familjer som på ett eller annat sätt befinner sig i utsatthet och har svårt att ta hand om sina barn. En av våra partnerorganisationer driver ett nationellt arbete för att uppmärksamma frågan kring barnhemsturism. Vi arbetar också med barn och unga som lever och arbetar på gatan i gränsområdet mellan Thailand och Kambodja och löper stor risk för exploatering och övergrepp.