Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Fokus för Childhoods arbete i Polen är att stärka pappors roll i sina barns liv, samt barnets bästa i rättsprocessen.