Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Fokus för Childhoods arbete i Polen är att etablera Barahusmodellen här.