Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Nepal stödjer Childhood gräsrotsorganisationer som arbetar med att stödja barn och familjer som utsatts för trafficking, eller som lever och arbetar på gatan. Projekten arbetar för att återintegrera barn som levt på gatan i skola, i en trygg familj och i samhället. Vi ger också stöd till en nystartad organisation som specialiserar sig på stöd och behandling för flickor som utsatts för sexuella övergrepp.