Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

I Nepal stödjer Childhood fem olika gräsrotsorganisationer. Flera av dem arbetar med att stödja barn och familjer som utsatts för trafficking, eller som lever och arbetar på gatan. Projekten arbetar för att återintegrera barn som levt på gatan i skola, i en trygg familj och i samhället. För mammor som tidigare tvingats in i sexindustrin arbetar vi för att de ska kunna återvända till sin släkt och kunna ta hand om sina barn på ett bra sätt. Vi ger också stöd till en nystartad organisation som specialiserar sig på stöd och behandling för flickor som utsatts för sexuella övergrepp.