Vi arbetar med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn

Våld och sexuella övergrepp mot barn existerar i alla kulturer, i alla länder och i alla samhällsklasser. Childhood har valt att arbeta i de länder där vi bedömer att vi har störst möjlighet att göra skillnad. Det direkta arbetet med barn i utsatthet och deras familjer görs av våra projektpartners på plats. De är eldsjälar och lokala gräsrotsorganisationer som lever och verkar nära de barn och familjer de stödjer. Här kan du läsa mer om dem.