Ulla Jansson

Ulla Jansson är en av de många människor i Sverige och världen som genom sitt engagemang gör Childhoods arbete möjligt. Hon föddes i januari 1928 och arbetade som lärare i Dalsland och Värmland. Under hela sitt liv engagerade hon sig för andra människor, främst barn.

”Ulla hade förmågan att få andra att trivas och känna sig trygga, det gällde såväl unga som gamla. Hon räckte till för oss alla”, säger hennes kusin Margareta.

Vi på Childhood har aldrig träffat Ulla. Hon gick bort i november 2016 och första gången vi hörde talas om henne var via en begravningsbyrå, då hennes döttrar önskade att man skulle tänka på Childhood vid minnesgåvan. Vi på Childhood tänker på Ulla, tackar henne och hennes familj, vänner och alla andra som hedrade Ulla genom att ge en minnesgåva till oss och vårt arbete att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.