Sverige

Childhood Match Cup

Childhood Match Cup

Seglingsevenemanget på Marstrand byter namn för att lyfta Childhoods arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn.

Childhood är en del av Barndom utan baksmälla

Barndom utan baksmälla

Att stanna till och prata en stund, visa lite omtanke i vardagen, erbjuda middag eller skjuts hem från träning – svårare än så behöver det inte vara att bidra till ett avgörande ögonblick i ett barns liv.

Webbinarium med fokus på tvångsvård av barn

Webbinarium med fokus på tvångsvård av barn

Den 17 september arrangerade vi på Childhood ett webbinarium, tillsammans med Statens Institutionsstyrelse, med fokus på tvångsvård av barn. Samhället har ett gemensamt ansvar att säkerställa att berörda barn och unga får tillgång till den vård och stöd de har rätt till. 

Stöd till barn i familjer i riskzonen

Ge stöd till barn i familjer i riskzonen

BarnSäkert innebär ett nytt sätt att arbeta för BVC-sköterskor så att de snabbt kan belysa och identifiera riskfaktorer i familjer och guida familjerna till rätt stöd.

Barnrättsbyrån

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Den nya lagen är en viktig delseger för barns rättigheter, men också början på en avgörande tid …

Barnrättsbyrån Läs mer