Kambodja

Skydda barn mot övergrepp från resande förövare

Personer som vill utnyttja barn sexuellt söker sig gärna till situationer där de tror sig kunna undgå upptäckt. Vissa länder med utbredd fattigdom och svaga skyddsnät för barn har därför blivit särskilt hårt drabbade av så kallade resande förövare.

Ur askan i elden

Inte ens en procent av världens bistånd går till att skydda barn från våld. Det gör det extra viktigt att de resurser som investeras används …

Ur askan i elden Läs mer

Safe Haven

Diskrimineringen av barn med särskilda behov är utbredd och startar redan i bygemenskapen där barnen ofta stigmatiseras och undviks; och ofta utsätts för vanvård, våld …

Safe Haven Läs mer

APLE Cambodia

Sexturism är ett ökänt, men välkänt fenomen, ofta i länder där många familjer lever i social och ekonomisk utsatthet; som medvetet eller omedvetet utnyttjas av …

APLE Cambodia Läs mer

Kambodja Children in Families huvudbild

Children In Families

Att växa upp med trygga, omvårdande, stöttande och kärleksfulla vårdnadshavare är ingen självklarhet för barn. Familjer som har det svårt kan behöva hjälp och stöd …

Children In Families Läs mer