Globalt

Skydd av barn kan inte vänta

För att säkerställa att hjälpinsatser inte bidrar till ytterligare trauman och risker behöver vi ta utgångspunkt i tre grundläggande frågor: 

Web-IQ teamet som utvecklat LIBRA på deras kontor i Nederänderna.

Libra: nytt verktyg i kampen mot sexuella övergrepp mot barn 

LIBRA, ett nytt verktyg i kampen mot sexuella övergrepp mot barn.
LIBRA söker igenom internet för att hitta olagliga bilder och videos på sexuella övergrepp mot barn, utan att en människa behöver ladda ner eller granska det, så att dessa kan blockeras och raderas.