Partner - Stena Fastigheter

Som fastighetsskötare och -förvaltare är man en problemlösare som ska underlätta hyresgästers vardag. Man möter dagligen många människor och kommer in i deras hem. Ibland dyker situationer upp där man kanske inte vet hur man ska agera. En workshop med Childhood har gjort att personalen på Stena Fastigheter känner sig tryggare i arbetet med barn och deras familjer.

Stena Fastigheter är mångårig företagspartner till Childhood – familjen Jane och Dan Sten Olsson som äger Stena Fastigheter var med och grundade Childhood för 20 år sedan. Sedan länge lägger företaget stor vikt vid social hållbarhet och relationsförvaltning, med målet att alla som bor i deras fastigheter ska trivas och känna sig trygga, och att barn och ungdomar ska få goda förutsättningar i livet. ”Det är vårt sätt att arbeta för att skapa trygga och trivsamma kvarter och utveckla området. Men fastän vi länge har jobbat med frågor som rör trygghet ville vi ha vägledning när vi misstänker att barn som bor hos oss far illa. Då kändes det helt naturligt att vända sig till Childhood och fråga ”Hur skulle ni hantera det här?”, berättar Sarah Pettersson, relationsförvaltare på Stena Fastigheter i Stockholm.

Utbildning om barns trygghet och säkerhet

Under de gemensamma samtalen föddes idén om en utbildning för Stena Fastigheters personal med inriktning på barns trygghet och säkerhet. Under våren 2018 höll Childhood i fyra utbildningar i Stockholmsområdet. Syftet var att ge deltagarna mer kunskap så att de känner sig tryggare och vet hur de ska agera i situationer de kan möta i sin arbetsdag. Teoretisk kunskap varvades med praktiska övningar, utformade kring konkreta situationer personalen mött i sin vardag. Exempelvis:

Vad ska jag göra om jag ser ett barn ensamt på lekplatsen när jag går hem på kvällen, för tredje gången på kort tid?

Vad gör jag om jag ser att barnen i familjen jag lagar fläkten hos inte verkar ha det bra?

Flera av exemplen handlade om vikten av civilkurage och om att våga fråga om något inte känns rätt. Och det är just vad barn och unga själva önskar – att vuxna lite oftare frågar om allt är okej. ”En del deltagare tyckte att de känns svårt att lägga sig i. För tänk om man har fel? Jag förstår att det känns jobbigt att fråga eller kanske t.o.m göra en orosanmälan till socialtjänsten om att man tror att ett barn far illa. Det här handlar ju ofta om familjer man känner och möter varje dag. Men istället för att tänka på risken att man har fel tycker jag att man ska fråga sig själv Tänk om jag har rätt? Tänk om min fråga eller anmälan gör att ett barn får stöd och hjälp, och att våld och övergrepp upphör”, säger Ulrikah Reihs, programhandläggare hos Childhood. Hon tillägger: ”Många barn som utsatts för övergrepp säger själva att de inte berättade – för att ingen frågade.”

Vuxna avgörande skyddsfaktor för barn

Tillsammans med kollegan Kajsa Hagskog som projektleder Childhoods företagssamarbeten utformade och genomförde Ulrikah Reihs utbildningarna hos Stena Fastigheter. Förutom de praktiska övningarna låg stort fokus på att förmedla till deltagarna hur viktiga vuxna är för barn. ”Självklart betyder det inte att alla vuxna är ansvariga för barnens uppfostran. Men alla vuxna är ansvariga för att vara uppmärksamma om barn inte har det bra. Stenas fastighetsförvaltare och -skötare är en del av samhällets skyddsnät. De kan hjälpa till att identifiera barn som behöver hjälp. Och ju tidigare barnen får hjälp desto bättre”, säger Kajsa Hagskog.

 

Text: Åsa Andreasson Åkerström