Major partner - ICA

ICA har samarbetat med Childhood sedan år 2003 och genomför årligen kampanjer  till förmån för vårt arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn. Den senaste julkampanjen resulterade i 5,3 miljoner kronor till Childhood.

ICA engagerar sig också genom att sprida kunskap och information kring Childhoods arbete till kunder och medarbetare och deltar varje år på Childhood-dagen.

– Framtiden blir så bra som våra barn mår, och därför stöttar ICA Childhoods arbete för utsatta barn i världen, säger Teddy Falkenek, chef för samhällsengagemang och sponsring på ICA.

Läs mer om ICA:s engagemang för Childhood här