KÖP FÖRETAGSPAKET TILL JUL

Childhoods arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn finansieras till stor del av företag. Tillsammans med våra företagspartners arbetar vi för att nå långsiktiga resultat och öka engagemanget för vår fokusfråga.

Köp Childhoods företagspaket med banners och animationer som ditt företag kan lägga upp på er sajt och i sociala medier för att visa att ni stödjer Childhood i jul.

KÖP ETT FÖRETAGSPAKET

Nedan kan du också läsa om andra typer
av företagssamarbeten vi erbjuder.


Tack för ert stöd!

Många av våra företagspartners har varit med oss sedan starten. Vi tackar för ert engagemang.

Major partners

Partners

PRO BONO PARTNERS

Företagsvänner


ÖVRIGA FÖRETAGSSAMARBETEN


För oss är det viktigt att våra partners:

  • Delar vår vision och värderingar
  • Har engagemang och resurser för ett fruktbart samarbete
  • Vill arbeta långsiktigt och har en trygg ekonomi
  • Följer och respekterar Childhoods etiska policy (läs den här).

Vi samarbetar inte med företag som:

  • Har sin huvudsakliga näring i alkohol, pornografi, tobak, vapen eller militär verksamhet
  • Bryter mot FN:s barnkonvention
  • Är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.

Childhood är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett så kallat 90-konto. Svensk Insamlingskontroll övervakar att insamlingar för humanitära och välgörande ändamål sker under betryggande kontroll, inte belastas med oskäliga kostnader och använder sunda marknadsföringsmetoder.

Visa ditt stöd, dela och följ oss