BLI FÖRETAGSPARTNER

När du och ditt företag stödjer oss med en miljon eller mer kan ni bli vår företagspartner och en viktig del i arbetet för alla barns rätt till en barndom fri från våld och sexuella övergrepp. Beroende på hur mycket ni har möjlighet att stödja oss med har vi två olika partneravtal, major partner eller partner.

Tillsammans skräddarsyr vi ett partneravtal som passar båda partner. Vi gör gemensamma aktiviteter – vilket kan vara allt från en gemensam debattartikel, gemensamma seminarier under Almedalsveckan till en produkt som säljs till förmån för Childhood.

MAJOR PARTNER
– 5 miljoner kronor eller mer per år
– Flerårigt avtal
– Branschexklusivitet internationellt
– En plats i vår styrelse

ICA har varit Childhoods major partner i snart femton år. Teddy Falkenek, chef för samhällsengagemang och sponsring på ICA, berättar här om vad samarbetet betyder för företaget, dess personal och kunder.

PARTNER
– 1-3 miljoner kronor per år
– Flerårigt avtal
– Branschexklusivitet nationellt

Micki Leksaker AB är Childhoods partner sedan januari 2017. Här berättar Kristin Stafström, marknadschef på Micki, mer om ett samarbete som lyfter båda parter.