KÖP FÖRETAGSPAKET TILL JUL

Childhoods arbete med att förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn finansieras till stor del av företag. Tillsammans med våra företagspartners arbetar vi för att nå långsiktiga resultat och öka engagemanget för vår fokusfråga.

Köp vårt företagspaket i jul.

 • –Animerad banner 980×300 pxl
 • –Animerad banner 320×320 pxl
 • –Julkort, både digitalt och tryckfärdigt original med plats för egen logga
 • –Nyårskort, både digitalt och tryckfärdigt original med plats för egen logga
 • –Gåvobevis
 • –Mejlsignatur

Samtligt material på svenska och engelska.

Dessutom kommer företag som bidragit med en julgåva att tackas i en annons i dagspress i januari.

KÖP ETT FÖRETAGSPAKET

Nedan kan du också läsa om andra typer av företagssamarbeten

Julpaket

Tack för ert stöd!

Många av våra företagspartners har varit med oss sedan starten. Vi tackar för ert engagemang.

Major partners

Partners

PRO BONO PARTNERS

Företagsvänner


 

ÖVRIGA FÖRETAGSSAMARBETEN


 

 

För oss är det viktigt att våra partners:

 • Delar vår vision och värderingar
 • Har engagemang och resurser för ett fruktbart samarbete
 • Vill arbeta långsiktigt och har en trygg ekonomi
 • Följer och respekterar Childhoods etiska policy (läs den här).

Vi samarbetar inte med företag som:

 • Har sin huvudsakliga näring i alkohol, pornografi, tobak, vapen eller militär verksamhet
 • Bryter mot FN:s barnkonvention
 • Är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.

Childhood är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett så kallat 90-konto. Svensk Insamlingskontroll övervakar att insamlingar för humanitära och välgörande ändamål sker under betryggande kontroll, inte belastas med oskäliga kostnader och använder sunda marknadsföringsmetoder.

Visa ditt stöd, dela och följ oss