Köp företagspaket


Köp armbandTack för ert stöd!

Många av våra företagspartners har varit med oss sedan starten. Vi tackar för ert engagemang.

Major partners

Partners

PRO BONO PARTNERS

Företagsvänner


ÖVRIGA FÖRETAGSSAMARBETEN


För oss är det viktigt att våra partners:

  • Delar vår vision och värderingar
  • Har engagemang och resurser för ett fruktbart samarbete
  • Vill arbeta långsiktigt och har en trygg ekonomi
  • Följer och respekterar Childhoods etiska policy (läs den här).

Vi samarbetar inte med företag som:

  • Har sin huvudsakliga näring i alkohol, pornografi, tobak, vapen eller militär verksamhet
  • Bryter mot FN:s barnkonvention
  • Är involverat i oetisk, korrupt eller exploaterande verksamhet.

Childhood är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett så kallat 90-konto. Svensk Insamlingskontroll övervakar att insamlingar för humanitära och välgörande ändamål sker under betryggande kontroll, inte belastas med oskäliga kostnader och använder sunda marknadsföringsmetoder.

Visa ditt stöd, dela och följ oss