”…det var en känsla av att han befann sig i rummet bredvid” – en granskning av internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn hanterade av svenska tingsrätter 2020 – 2021.

En granskning av 158 domar gällande sexuella övergrepp mot 685 barn där kontakten möjliggjorts via internet. Rapporten visar bland annat på utdragna rättsprocesser, bristfällig dokumentation, tydliga likheter i tillvägagångssätt hos förövarna och att brotten ofta uppdagats i samband med misstanke för andra brott. Utgivningsår 2022.

Datavisualiseringar

Utforska datan i rapporten ”… det var en känsla av att han befann sig i rummet bredvid” genom tillhörande interaktiva visualiseringar.

Tid från övergrepp till fällande dom i tingsrätt

Ålder, kön och antal övergrepp

Plattformar där förövare tagit kontakt med barnen