Stella Polaris

Stella Polaris

Barnens virtuella försvarsmakt

Stella Polaris startades 2021 som ett drömprojekt för Childhood, finansierat av Postkodlotteriet. Projektets syfte är att samordna, uppmuntra och intensifiera AI-relaterade initiativ som kan stötta i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Inom projektet för vi samman polis, åklagare och barnrättsaktörer med AI-experter, programmerare, forskare och teknikföretag för att tillsammans utveckla nya AI-relaterade lösningar eller uppmuntra till användningen av befintliga verktyg som kan skydda och stärka barn.  

AI Round table

Idén till Stella Polaris föddes efter ett expertmöte 2019 där Childhood tillsammans med Global Child Forum på initiativ från Drottningen samlade ledande experter inom AI och barns trygghet. Syftet var att diskutera vilken roll AI kan spela för att skydda barn från sexuella övergrepp. Under mötet framgick det att det finns ett stort engagemang och intresse från andra sektorer att bidra mer för att skydda barn från övergrepp och att det finns en stor potential i att effektivisera arbetet genom högre grad av samverkan mellan olika sektorer och expertis.  

En AI-hubb för kunskap om AI och sexuella övergrepp mot barn 

En central del i Stella Polaris är det kunskapscentrum som samlar forskning och artiklar som rör AI och sexuella övergrepp mot barn, tillsammans med en lista över befintliga digitala verktyg inklusive AI-verktyg som används idag. Här kan man hitta resurser för AI-utvecklare och för aktörer som kan gynnas av att använda befintliga AI-lösningar. AI-hubbens kunskapscenter är tillgängligt för studenter, forskare och näringsliv som vill närma sig ämnet så att existerande lösningar kan komma fler till nytta och nya utvecklingsinitiativ kan bygga på det som redan finns.

Rapporter

”…det var en känsla av att han befann sig i rummet bredvid”
– en granskning av internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn hanterade av svenska tingsrätter 2020 – 2021.

Följ Stella Polaris på LinkedIn. Här gör vi löpande uppdateringar och visar hur artificiell intelligens är en del av kampen mot sexuella övergrepp mot barn.  

Stella Polaris tar sitt namn både från Polstjärnan och namnet på en hemlig finsk underrättelseoperation under andra världskriget. Liksom Polstjärnan så ska AI-hubben Stella Polaris vara en tillförlitlig vägvisare, och samtidigt så ska det vara det nya århundradets underrättelseoperation – i barnens tjänst.