teknisk lösning Netclean

Teknisk lösning hittar användare av övergreppsmaterial

2000-talets snabba teknikutveckling har gjort det möjligt för personer som söker eller sprider bilder eller filmer på dokumenterade sexuella övergrepp mot barn att snabbt få tillgång till enorma mängder material.  Forskning visar att övergrepp som äger rum online, dvs där barnet inte har träffat gärningsmannen offline, kan vara precis lika traumatiskt som övergrepp som sker offline. Att veta att det finns bilder och filmer på övergreppet som människor sprider över nätet skapar ett oerhört lidande hos barnen. Därför är det ett prioriterat område för oss på Childhood att stoppa spridningen av övergreppsmaterial och identifiera förövarna.

Childhoods stöd: råd, kunskap, nätverk och pengar

Redan 2003 gav Childhood stöd till det som kom att bli företaget NetClean. Netclean var då en helt oetablerad aktör med banbrytande idé om hur tekniska lösningar kan bidra till att bekämpa sexuella övergrepp på barn. Childhood gav ett litet finansiellt stöd och ett stort stöd i form av råd, kunskap och ett starkt nätverk. Det gav enorm utdelning: Idag är NetClean världsledande på tekniska lösningar för att stoppa spridningen av övergreppsmaterial på barn. Multinationella företag, myndigheter och internetleverantörer över hela världen använder sig av företagets teknik.

Teknisk lösning som kopplas till arbetsdatorer

Programvaran som NetClean utvecklade upptäcker när någon hanterar filer som innehåller sexuellt övergreppsmaterial på barn. NetClean vänder sig till företag som kopplar den tekniska lösningen till alla arbetsdatorer. Om någon sedan laddar ner, öppnar eller på annat sätt hanterar en fil som polisen redan tidigare har klassificerat som olaglig, så larmar NetClean arbetsgivaren. Att inneha s.k. barnpornografi är i sig ett brott. Dessutom finns det en risk att personen begår eller kommer att begå fysiska övergrepp på barn och skapa eget material. NetClean ger varje år ut en årlig rapport som belyser olika aspekter av kampen mot nätbaserade sexuella övergrepp på barn. Rapporten är en internationellt ansedd källa för insikter inom området.

Foto: privat