Att identifiera barn i risk så tidigt som möjligt

fakta

Organisation:
Child Safe Movement

Var:
Filippinerna, Kambodja, Sydafrika, Thailand

Kontakt:
Joel Borgström
joel.borgstrom@childhood.org

I många länder saknas en fungerande socialtjänst och möjligheter att göra orosanmälningar om barn som far illa är mycket begränsad. Bristen på socialt skyddsnät gör ofta att de mest utsatta barnen inte upptäcks eller får det stöd som de behöver trots att de kan befinna sig i extremt farliga miljöer där risken för att råka ut för våld är mycket stor och där många också utsätts för sexuella övergrepp. Exempel kan vara barn och ungdomar som tillbringar mycket tid på gatan, migranter, barn och unga som utsätts för människohandel, som luras in i sexindustrin, som växer upp i fattiga familjer och behöver hjälpa till med familjens försörjning eller HBTQ-ungdomar som på grund av diskriminering rymt hemifrån. 

Vardagshjältar på gatan

För att stärka skydd för barn och motverka den anonymitet som skapar möjligheter för förövare samarbetar vi på Childhood sedan 2010  med organisationen Friends International och deras Child Safe Movement. Child Safe rekryterar vanliga människor i utsatta områden och ger dem utbildning i barns rättigheter och säkerhet. Ofta kan det handla om taxi- eller tuk-tukförare, gatuförsäljare eller hotellpersonal. Dessa personer kallas ”child safe agents” och idag är de över 4500 i ett flertal länder i Asien.

Ringa till Child Safes hotline

När ”agenterna” ser barn i en farlig situation kan de gripa in på egen hand men de kan också ringa Child Safes egen hotline och rapportera vad de sett. Då åker en socialarbetare från Friends International dit. Misstänker man sexuell exploatering eller att barnet är i akut fara görs en polisanmälan. Child Safe utvecklar också informationsmaterial och kampanjer för att öka medvetenhet bland resenärer, volontärer, på företag, skolor och myndigheter. Childhood har under lång tid samarbetat med Child Safe i Kambodja och Thailand och har nu också bidragit till att modellen sprids till Sydafrika och Filippinerna.