Alternativ till barnhem – vårt arbete för barns rätt att växa upp i en familj

FAKTA

Projektpartner:
Erikshjälpen

Var:
Sverige, Thailand, Kambodja, Sydafrika

Kontakt:

Joel Borgström
joel.borgstrom@childhood.org

Globalt beräknas runt 5.4 miljoner barn växa upp på barnhem.  Den vanligaste orsaken är inte våld eller att föräldrarna gått bort, utan fattigdom – så många som 80 procent av barnen har minst en förälder i livet. Men en uppväxt på barnhem berövar barn både trygghet och närhet och leder ofta till psykisk och fysisk ohälsa samt kraftigt ökade risker för att senare i livet hamna i kriminalitet och prostitution. Det finns tydliga kopplingar mellan barnhem och människohandel och vi vet att vanvård, våld och övergrepp är vanligt inne på institutionerna. Trots detta så ökar nu antalet barnhem i många delar av världen. Ökningen, särskilt i fattigare länder, drivs till stor del av pengar och andra resurser utifrån och sker ofta utanför myndigheternas kontroll.

Barn ska växa upp i familjer

Vi på Childhood arbetar därför på olika nivåer för att vända den här utvecklingen och se till att barn får växa upp i familjer. Vi är aktiva i internationella koalitioner för att påverka på global nivå. Vi satsar på strategisk forskning för att öka kunskap och medvetenhet men arbetar också genom investeringar och partnerskap på lokal och regional nivå.

Styra om resurser till mer hållbara alternativ

Tillsammans med Erikshjälpen driver vi sedan 2019 projektet ”Ur askan i elden” för att öka tillgången till trygg omsorg för utsatta barn. Projektet implementeras i Kambodja, Thailand och Sydafrika och innehåller bland annat forskning om våld och övergrepp, studier för att lyfta barns egna röster och stöd till innovativa familjebaserade insatser för barn som inte kan bo kvar hemma. Vi arbetar också i Sverige med att öka kunskap och därigenom styra om resurser som i dagsläget går till barnhem till mer hållbara alternativ.

Möjlighet att bo kvar hemma

Ett annat exempel är vårt långvariga samarbete med One Sky Foundation som på gränsen mellan Thailand och Myanmar arbetar med utsatta barn och deras familjer. I det området kunde familjer i kris tidigare bara få stöd genom att placera sina barn på något av områdets 17 barnhem. One Sky har istället med vårt stöd etablerat stödinsatser som gör att barnen har möjlighet att bo med sina föräldrar eller hos andra släktingar. One Skys modell nämns nu ofta som ett framgångsexempel regionalt och de är aktivt involverade i arbete med myndigheter centralt för att åstadkomma större förändringar även på nationell nivå.