This Life Cambodia

Fakta

Organisation:
This Life Cambodia

Var:
Siem Reap, Kambodja

Läs mer:
thislifecambodia.org

Kontakt:
Åsa Olsson
asa.olsson@childhood.org

Från och med 14 års ålder kan barn straffas för brott i Kambodja. Många är barn som lever i social och ekonomisk utsatthet och som får långvariga fängelsestraff för mindre förseelser som tex stöld av ägg, mobiltelefoner. Dessa barn behandlas ofta som vuxna i rättssystemet och de kan befinna sig i häkte under lång tid utan rättslig prövning. I häktet och sedan under fängelsestraffet är de på samma avdelning som vuxna som ofta har begått grova våldsbrott och narkotikabrott; många barn utsätts för övergrepp av äldre och jämnåriga intagna.

This Life Cambodia grundades 2007 med focus på att stärka lokalbefolkningen att göra sin röst hörd och vara delaktig i utformning av verksamhet och beslut som påverkar dem. Organisationen är idag en etablerad och erkänd aktör vars fängelseverksamhet och nära samarbete med fängelsemyndigheter ses som en bästa praxis internationellt. Organisationen bedriver en holistisk verksamhet i syfte att möjliggöra och stärka familjer att hålla ihop samt förebygga att barn utsätts för exploatering, sexuella övergrepp, vanvård och våld.

Childhood stödjer de direkta insatserna med barnen och deras familjer innan, under och efter fängelseperioden; psykosocialt stöd till barnen och deras familjer, ekonomiskt stöd till familjerna att besöka sitt barn i fängelset, barnen deltar i regelbundna kurser och får möjlighet att gå en yrkesutbildning i mekanik eller elektronik samt stöd att starta egna företag och/eller få anställning när de kommer ut. This Life Cambodia ger även krisstöd vid behov men även mindre ekonomiskt stöd till familjers så de på sikt kan klara sig på egen hand; syskon får hjälp med skolmaterial för att säkerställa att de inte tas ur skolan för att bidra till familjens försörjning.