DCCCE – SMILE Support for Migrants´ Children

Fakta

Organisation:
DCCCE – SMILE Support for Migrants´ Children

Var:
Moldavien

Kontakt:
Ulrikah Reihs
ulrikah.reihs@childhood.org

Drochia Community Consortium for Care and Education (DCCCE) är ett samarbete mellan Drochia District Council, Children`s Hope Foundation, Constantin Stere University och Didact Vega Company. Samarbetet mellan utbildning, civilsamhället, lokala myndigheter och företagsvärlden startades för att öka kvalitén på utbildning och livsförutsättningarna för barnen boende i Drochia-regionen. Över en tredjedel av barnen i området växer upp utan sina föräldrar som pga allmän fattigdom och inga arbetstillfällen i närområdet måste söka jobb utomlands. Detta kan på olika sätt bidra till en ökad förekomst av många riskfaktorer för övergrepp och minska förekomsten av skyddsfaktorer.

Projektet ska starta ett aktivitetscenter med fritidsverksamhet för att ge barnen möjlighet att ha en trygg plats att vara på efter skolan, där de också kan få hjälp och stöd. Tanken är att barnen bland annat ska få lära sig om barns rättigheter, bli motiverade att fortsätta studera, bli stärkta i sin identitet och självkänsla för att minska några av riskfaktorerna för övergrepp och stärka barnens motståndskraft.