Clowner utan gränser Sydafrika

Clowns Without Borders Sydafrika (CWBSA) är en ideell organisation med bas i Kapstaden, Sydafrika. Tillsammans med Mikhulu Trust arbetar de för att utveckla och sprida Parenting for Lifelong Health (PLH), ett initiativ som leds av individer från WHO, UNICEF och flertalet universitet. PLH består av tre föräldraprogram riktat till föräldrar med barn i olika åldrar med huvudsyfte att förebygga våld mot barn. Föräldraprogrammen är evidensbaserade och har implementerats i flera länder i Afrika. Utöver att arbeta med PLH så har CWBSA även clowner och performers som gör speciellt utformade uppträdanden för att ge psykosocialt stöd till barn och familjer som drabbats av kris t.ex. i flyktingläger eller i fattiga och våldsutsatta områden.

Projektet Scale-up of Parenting Programs ska utveckla en modell för att sprida föräldraprogrammen och göra gräsrotsorganisationer och utsatta områden självförsörjande i att fortsätta träna nya gruppledare och dessutom ge handledning för att kunna nå så många barn och familjer som möjligt. En annan av Childhoods partnerorgansationer i Sydafrika, Seven Passes Initiative, arbetar redan med PLHs föräldraprogram.

Foto: privat