Kambodja Children in Families huvudbild

Children In Families

Att växa upp med trygga, omvårdande, stöttande och kärleksfulla vårdnadshavare är ingen självklarhet för barn. Familjer som har det svårt kan behöva hjälp och stöd att må bra. I de fall där barn far illa hemma har de rätt att få växa upp i en trygg familjeliknande miljö. Det kan vara hos andra familjemedlemmar, släktingar eller närstående, i familjehem, eget boende med stöd eller mindre gruppboende med stöd. Dock placeras fortfarande majoriteten barn på barnhem.

Barn har rätt att växa upp i en trygg familjeliknande miljö

Children In Families grundades för att säkerställa att barn som inte kan bo kvar i sin egen hemmiljö inte ska placeras på barnhem, utan få möjlighet att placeras i familjebaserade miljöer, samt stödja föräldrar så att inte behöva lämna bort sina barn överhuvudtaget. Children in Families är också en av de få organisationer i Kambodja som säkerställt kompetens och andra resurser för att arbeta med barn med särskilda behov, deras föräldrar och andra vårdnadshavare.

Childhood stödjer alla insatser

Childhood stödjer Children In Families insatser, så som kortidsplacering i jourhem vid ett omhändertagande, långtidsboende i familjehem, placering hos familjemedlemmar, släktingar eller närstående, samt psykosocialt, kunskaps och ekonomiskt stöd till familjer som av olika anledningar har det svårt att hålla ihop och där risken är stor att barnen kan komma att fara illa, samt utbildning av personal för att säkerställa barns deltagande och barns rätt till trygghet och skydd i all de olika boendealternativen.

Foto: privat