Childhoods drömprojekt genom svenska postkodlotteriet

UR ASKAN I ELDEN
Ur askan i elden är ett samarbetsprojekt mellan Childhood och Erikshjälpen finansierat av Svenska Postkodlotteriet. Syftet är att öka kunskap om de negativa konsekvenserna av en uppväxt på barnhem, utveckling av alternativ och ger praktisk hjälp för att styra om medel till familjebaserade alternativ. Projektet är treårigt och avslutades i december 2023.

SÄG VAD DU SÅG
Projektet Säg vad du såg syftar till att minska svenska förövares möjligheter att förgripa sig på barn utomlands och till att få fler att anmäla när de misstänker att ett barn utsätts för våld och övergrepp i samband med resande och turism. Säg vad du såg är ett samarbetsprojekt mellan Childhood, ECPAT Sverige och Child Safe Movement, finansierat av Svenska Postkodlotteriet. I projektets referensgrupp sitter även representanter från svenska polisen och Jämställdhetsmyndigheten. Projektet är treårigt och avslutades i december 2022.

STELLA POLARIS
Stella Polaris startades 2021 som ett drömprojekt inom Childhood, finansierat av Postkodlotteriet. Projektets syfte är att samordna, uppmuntra och intensifiera AI-relaterade initiativ som kan stötta i arbetet mot sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Inom projektet för vi samman polis, åklagare och barnrättsaktörer med AI-experter, programmerare, forskare och teknikföretag för att tillsammans utveckla nya AI-relaterade lösningar eller uppmuntra till användningen av befintliga verktyg som kan skydda och stärka barn. Projektet är fyraårigt och avslutas i juni 2025.