Traumastöd sexuella övergrepp akutmottagning

Etablering av traumastöd i Nepal för barn som utsatts för övergrepp

Sexuella övergrepp och exploatering av barn är ett stort problem i Nepal. Mörkertalen är enorma.  De bakomliggande orsakerna är fattigdom, könsdiskriminering och ett brutalt kastsystem. Även bristen på statliga skyddssystem och en kultur som skapat en efterfrågan på, och exploatering av, barn och kvinnor ligger bakom det stora antalet övergrepp. Ett tecken på att det finns stora systematiska brister i landet är att Nepal ligger på plats 39 av 60 länder i en global undersökning av hur länder prioriterar frågor kring sexuella övergrepp mot barn.

Kvalificerat traumastöd för barn brist i Nepal

Tillgång till kvalificerat traumastöd för barn som utsatts för sexuella övergrepp existerar i stort sett inte i Nepal. En vanlig åtgärd är att de våldsutsatta barnen får flytta till ett särskilt boende. Där får de tillgång till skola och fritidsverksamhet, men inte någon behandling kring traumat. För att fylla det glappet skapade en grupp professionella personer med lång erfarenhet av arbete med kvinnor och barn med erfarenhet av våld och övergrepp Kumudini.

Nepals första akutmottagning för flickor

Tack vare Childhoods investering har Nepal numera en akutmottagning med kvalificerat traumastöd till flickor som utsatts för sexuella övergrepp och exploatering. En del av traumacentret är ett korttidsboende för flickor som inte kan få tillräckligt skydd och stöd hemma. Kumudini arbetar nära flickornas familjer så att de aktivt deltar i flickornas återhämtningsprocess. På så sätt skapar de förutsättningar för en återförening där flickorna får stöd och inte skulden för vad som skett. Kumudini erbjuder också juridisk rådgivning och stöd under rättsprocessen. I de fall där förövaren är en familjemedlem eller annan närstående kan en återförening med familjen vara omöjlig och farlig. Då finns andra lösningar, som ett gruppboende eller att tillfälligt bo hos släktingar eller vänner.

Nära samarbete med myndigheter

Idag har Kumudini etablerat sig som en trovärdig och viktig aktör. De har ett nära samarbete med polis, sjukvård, advokater och lokala myndighetspersoner under hela processen – från att ett överepp uppdags till att flickorna återhämtat sig och är trygga. Kumudini har drivit banbrytande fall där förövare fått upp till 25 års fängelse för sexuella övergrepp. De har nu också etablerat sig som ett resurscenter för andra organisationer som möter våldsutsatta barn På så sätt kan deras specialistkompetens komma ännu fler barn till godo.

Foto: Susanne Drakborg