Teater Unga Roma

Fångad i ett nätverk

Fakta

Organisation:
Teater Unga Roma

Var:
Olika orter, Sverige

Info:
Teater Unga Roma

Kontakt:
Susanne Drakborg
ulrikah.reihs@childhood.org

Barn och ungdomar har lika mycket rätt att uppleva och utforska saker på nätet som de har rätt att gå i skolan och att vistas utomhus. Childhood och Unga Roma ser de otroligt positiva aspekterna som internet fört med sig, men vi ser även hur internet möjliggör sexuella övergrepp och trakasserier. Det finns ett stort behov av att hitta nya sätt att nå och stödja barn när det gäller säkerhet online. Det räcker inte att endast ensidigt informera barn och vuxna om de risker som finns och de rättigheter man har.

Det är här Unga Romas teaterföreställning Fångad i ett nätverk kommer in i bilden. Pjäsen är baserad på aktuell forskning och Caroline Engvalls reportagebok Virtuell våldtäkt. Föreställningen är 40 minuter lång och följs av en kort paus och samtal på 40 min. Totalt 90 min.

Att skicka avklädda bilder till andra är idag en del av ungas vardag. De flesta hamnar inte i svårigheter pga detta, tvärtom kan det vara ett spännande sätt att utforska sin sexualitet och identitet på. Vissa gör det frivilligt, men andra känner sig pressade, hotade eller lurade. Och i vissa fall så leder det till grova sexuella övergrepp.

Till hösten 2020 kommer pjäsen att finnas tillgänglig för intresserade skolor runtom i Sverige årskurser 7-9. Teaterns styrka är att väcka känslor och erfarenheter till liv. Åskådaren ska inte längre bara lyssna och bara tänka, utan hen ska känna sig fram.

Med Childhoods stöd kombineras pjäsen med workshops som fokuserar på elevernas förmåga till empati, fantasi, reflektion och bedömning. Det kommer även att finnas kvällsseminarier inriktade på vuxna i syfte att uppmuntra ytterligare engagemang från just alla vi som vill våga vara en viktig vuxen.

I snart tjugo år har Childhood stött innovativa online-lösningar. Tillsammans med Unga Roma tror Childhood att något engagerande och deltagande – såsom pjäsen Fångad i ett nätverk + workshops – kan göra en förändring och hjälpa till att skydda och stärka barn online.

 

 

Bilden är tagen av fotograf Roland Hejdström