Sverige projekt Maskrosbarn

Stöd till barn med föräldrar med missbruk och/eller psykisk ohälsa

I Sverige lever omkring 500 000 barn och ungdomar med minst en förälder som har ett missbruk eller psykisk ohälsa. Många av dem vittnar om våld, sexuella övergrepp, vanvård. Att behöva ta vuxenansvar för föräldrar och syskon och bära på en stor mörk familjehemlighet tynger. Många pratar om avsaknaden av kärlek och trygghet. De upplever dessutom att myndigheterna inte lyssnar på dem, att de inte får hjälp i rätt tid och att det saknas stödinsatser som utgår från deras behov. Maskrosbarn grundades 2005 för att förändra detta och Childhood inledde samarbetet med dem när de just anordnat sitt första sommarläger.

Täppa till hål i skyddsnätet

Att våga satsa på nya organisationer och idéer som täpper till hål i skyddsnätet för barn är en viktig strategi för oss på Childhood och vi tror på kraften hos eldsjälar som vill förändra samhället till det bättre. Samarbetet med Maskrosbarn var därför självklart och med ett flerårigt stöd från Childhood fick de en bas som gjorde det möjligt att steg för steg utveckla både organisationen och sommarlägren.

Från eldsjäl till systemförändring

Under de tio år som vi samarbetat har Maskrosbarn vuxit fort och har nu över 20 anställda och runt 100 volontärer med verksamhet i Malmö, Stockholm och Göteborg. De säljer tjänster till ett antal kommuner, tar fram uppmärksammade rapporter och har blivit en viktig röst för att lyssna på barns erfarenheter. De föreläser för ett stort antal beslutsfattare, blivande och nuvarande socionomer och blir regelbundet kallade som expert till statliga utredningar.

Lär mer om vår investering i Maskrosbarn och samarbetet i ”Mellanrummet – ta fram alternativ för barn som behöver omedelbar placering”

Foto: privat