Spel som stärker barns motståndskraft mot grooming

Fakta

Projektpartner:
Skövde Högskola och Stiftelsen Change Attitude

Var:
Skövde och Stockholm, Sverige

Kontakt:
Susanne Drakborg
susanne.drakborg@childhood.org

Sexuellt övergreppsmaterial på barn som produceras genom grooming eller sexuell utpressning är mycket vanligt i polisutredningar. Barnen på bilderna är ofta 8–16 år gamla, men en tredjedel av poliserna har haft groomingfall med barn som är 5-7 år gamla.

Förövare använder hot och utpressning

De allra flesta barn som blir kontaktade i sexuellt syfte hanterar det genom att blocka, stänga av eller prata med en vuxen. Men de som är ute efter att utnyttja eller kränka barn på nätet utvecklar allt mer förfinade metoder för att nå barnen; ofta kontaktar de väldigt många barn på samma gång och använder allt snabbare hot och utpressning för att få barnet att göra vad de vill. För de barn som drabbas kan det leda till allvarliga konsekvenser. Allmän information till barn och vuxna om riskerna är viktigt, men det är inte tillräckligt.

Skattjakt med ett syfte

I syfte att stärka barns motståndskraft på nätet har Childhood därför bidragit till stiftelsen Change Attitudes utveckling av spelet ”Parkgömmet” för barn i lågstadieåldern. Spelet, som togs fram av ett forskarteam på Skövde Högskola, består av ett fysiskt brädspel och förstärkt verklighet (AR) då man tittar på brädspelet genom en surfplatta eller en smartphone. Spelet liknar en klassisk skattjakt där varje spelare gömmer en skatt. Spelarna får ledtrådar som de ska hålla för sig själva, så att inte någon annan kan hitta skatten. Under spelets gång får barnen meddelanden från en okänd person som försöker få dem att avslöja ledtrådar till var skatten är gömd. De får uppleva hur det känns och hur de reagerar på vanliga groomingtekniker som smicker, tjat och hot.

Uppföljande samtal om risker på nätet

Forskarna har haft tillgång till autentiska chatt-loggar från nätet där barn kontaktats i sexuellt syfte. De har använts som utgångspunkt för att kunna skapa spelhändelser, utan att det förekommer något skrämmande innehåll i själva spelet. Däremot blir spelet utgångspunkt för uppföljande samtal om risker på nätet. Dessa diskussioner leds av en lärare med hjälp av ett metodmaterial. Spelet har distribuerats kostnadsfritt till skolor runtom i Sverige samt finns tillgängligt för gratis nedladdning.