Etablering av det första traumacentret i Nepal för barn som utsatts för övergrepp

Fakta

Partnerorganisation:
Kumudini

Var:
Katmandu, Nepal

Kontakt:
Åsa Olsson
asa.olsson@childhood.org

Sexuella övergrepp och exploatering av barn är ett stort problem i Nepal och mörkertalen tros vara enorma.  Bland de bakomliggande orsakerna ligger fattigdom, könsdiskriminering, kastsystemet, brist på statliga skyddssystem och en kultur som skapat en efterfrågan på, och exploatering av, barn och kvinnor. Ett tecken på att det finns stora systematiska brister är att Nepal rankas på plats 39 av 60 länder i en global undersökning av hur länder prioriterar frågor kring sexuella övergrepp mot barn.

Kvalificerat traumastöd för barn brist i Nepal

En stor brist i Nepal är tillgång till kvalificerat traumastöd för barn som utsatts för sexuella övergrepp. En vanlig åtgärd när barn utsatts för övergrepp är att de placeras på ett särskilt boende där barnen får tillgång till skola och fritidsverksamhet- men där de inte får någon behandling kring traumat. För att fylla det glappet skapades Kumudini, av en grupp professionella personer med lång erfarenhet av arbete med kvinnor och barn som utsatts för sexuella övergrepp och exploatering.

Nepals första akutmottagning för flickor som utsatts för övergrepp

Med Childhoods hjälp har de etablerat landets första akutmottagning med kvalificerat traumastöd till flickor som utsatts för sexuella övergrepp och exploatering. En del av mottagningen är ett korttidsboende för flickor som inte kan få tillräckligt skydd och stöd hemma. Kumudini arbetar nära flickornas familjer så att de aktivt deltar i flickornas återhämtningsprocess och skapar förutsättningar för en återförening där flickorna får stöd och inte skuldbeläggs. De erbjuder också juridisk rådgivning och stöd under rättsprocessen. I de fall där förövaren är en familjemedlem eller annan närstående kan en återförening med familjen vara omöjlig och farlig. Då krävs andra lösningar, som ett tillfälligt boende hos släktingar, vänner eller ett gruppboende.

Nära samarbete med myndigheter

Idag har Kumudini etablerat sig som en trovärdig och viktig aktör som har ett nära samarbete med polis, sjukvård, advokater och lokala myndighetspersoner under hela processen – från att ett övergrepp uppdagats till att flickorna återhämtats och är trygga. Kumudini har drivit banbrytande fall där förövare fått upp till 25 års fängelse för sexuella övergrepp. De har nu också etablerat sig som ett resurscenter för andra organisationer som möter barn som utsatts för övergrepp så att deras specialistkompetens kan komma ännu fler barn till godo.

Foto: Susanne Drakborg