Jourfosterfamiljer – från pilotprojekt till lagändring

Fakta

Projektpartner:
Partnership for Every Child

Var:
Kiev, Ukraina

Kontakt:
Susanne Drakborg
susanne.drakborg@childhood.org

I Ukraina finns det en tradition av att låta barn som inte kan bo i sina familjer leva på institution. Kunskapen om att institutionerna är skadliga för barn har lett till en stegvis utveckling mot alternativ. Man försöker nu ge familjerna hjälp så barnen kan bo kvar hemma, i andra hand olika typer av familjeplaceringar.

Berövade barnen trygghet och omsorg

Barn som akut måste omhändertas, pga våld, försummelse eller sjukdom, kunde tidigare inte placeras i en jourfosterfamilj. Istället hamnade de på barnhem eller sjukhus. Där fick de vänta på att myndigheterna tog ett formellt beslut om huruvida de skulle återvända hem eller omhändertas. Men barn som placerats på barnhem blir ofta kvar där under en stor del av sin uppväxt. Barnhemsvistelsen berövar också barnen på trygghet och omsorg under en tid i livet då de som mest behöver det.

Jourfosterfamiljer för barn som tillfälligt behöver omhändertas

Childhood investerade därför i en idé från vår långvariga samarbetspartner Partnership for Every Child. Den handlade om att utveckla en modell med jourfosterfamiljer för barn som tillfälligt behöver omhändertas. Uppföljningar visar att, med något enstaka undantag, alla barn har fått växa upp i en familjemiljö. Antingen har de fått återvända till sin ursprungsfamilj eller fått en ny permanent adoptiv- eller fosterfamilj.

Ny lag

När myndigheterna såg att modellen fungerade och fyllde ett viktigt behov finansierade de spridning av modellen i hela landet. 2016 antogs en ny lag som reglerade jourfosterplaceringar för barn som omhändertagits akut.  Barn vars föräldrar plötsligt avlider eller tas in akut på sjukhus får nu omsorg i en familj istället för på institution.