Forskningsprojekt som arbetar förebyggande mot potentiella förövare

Fakta

Projektpartner:
Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, i samarbete med Anova

Var:
Stockholm, Sverige

Kontakt:
Ulrikah Reihs
ulrikah.reihs@childhood.org

För att stoppa sexuella övergrepp mot barn måste vi förändra beteendet hos dem som begår dessa handlingar – allra helst innan de gått över gränsen och förgriper sig på ett barn. En rapport från Ecpat Sverige visar att i 48 procent av fallen där en person dömts för innehav av barnpornografi, dömdes personen också för andra typer av sexuella övergrepp mot barn. För att få vara en del av nätverk och få tillgång till övergreppsbilder finns det ofta krav att bidra med nytt material. Detta ökar väsentligt risken för att en person går från att titta på dokumenterade sexuella övergrepp mot barn online till att även begå sexuella övergrepp mot barn offline och skapa eget material för spridning. Därför är denna grupp oerhört viktig att nå och stoppa innan de förgriper sig fysiskt på ett barn och för att långsiktigt minska efterfrågan på dokumenterade sexuella övergrepp mot barn.

Minska risken att förövare agerar ut

Det finns en stor brist på kunskap och effektiva metoder för att arbeta förebyggande mot potentiella förövare. Sverige är ett av få länder som arbetar med den gruppen genom verksamheten på Anova, en sexualmedicinsk klinik på Karolinska Universitetssjukhuset. Genom projektet Prevent_IT som finansieras av Childhood och drivs av Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet i samarbete med Anova, testas och utvärderas en ny metod att förändra beteendet för personer som tittar på och sprider dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Dessa personer erbjuds internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) som sker anonymt och på engelska.

Stort globalt intresse

Under projektet samlas också erfarenheter och kunskap om målgruppen som kan vara till hjälp för att fortsätta hitta effektiva sätt att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Målsättningen är att hitta en effektiv behandlingsmodell som kan spridas i Sverige och globalt. Det finns redan ett stort internationellt intresse för projektet.

Foto: privat