hindra potentiella förövare

Forskning som arbetar förebyggande mot potentiella förövare

För att stoppa sexuella övergrepp mot barn måste vi förändra beteendet hos förövarna. Detta ska allra helst ske innan de förgriper sig på barn. Detta blir blir tydligt i en rapport från Ecpat Sverige. I den har i 48 procent av fallen där en person dömts för innehav av barnpornografi, personen också dömts för andra typer av sexuella övergrepp mot barn.

För att få vara en del av nätverk och få tillgång till övergreppsbilder finns det ofta krav att bidra med nytt material. Det ökar väsentligt risken för att en person går från att titta på dokumenterade sexuella övergrepp mot barn online till att även begå sexuella övergrepp mot barn offline och skapa eget material för spridning. Följaktligen är det oerhört viktigt att man når och stoppar denna grupp innan de förgriper sig fysiskt på ett barn och för att långsiktigt minska efterfrågan på dokumenterade sexuella övergrepp mot barn.

Minska risken att förövare agerar ut

Det finns en stor brist på kunskap och effektiva metoder för att arbeta förebyggande mot potentiella förövare. Sverige är ett av få länder som arbetar med den gruppen genom verksamheten på Anova. Anova är en sexualmedicinsk klinik på Karolinska Universitetssjukhuset.

Childhood finansierar Projektet Prevent_IT, som Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, driver i samarbete med Anova. I projektet testar och utvärderar forskarna en ny metod för att förändra beteendet för personer som tittar på och sprider dokumenterade sexuella övergrepp mot barn. Forskarna erbjuder dem internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT). Terapin sker anonymt och är på engelska.

Stort globalt intresse

Under projektet samlar forskarna också erfarenheter och kunskap om målgruppen. Den kan vara till hjälp för att fortsätta hitta effektiva sätt att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Målsättningen är att hitta en effektiv behandlingsmodell som man sedan kan sprida i Sverige och internationellt. Det finns redan ett stort globalt intresse för projektet.

Foto: privat