Böcker om integritet

Böcker om integritet och övergrepp

Det är alltid vuxnas ansvar att sätta stopp för sexuella övergrepp mot barn. Men eftersom det är ett brott som ofta begås bakom stängda dörrar måste barnet tyvärr många gånger själv berättar eller signalerar att något hänt. Ska barn kunna förstå och berätta vad som händer med dem behöver de kunna sätta ord på detta. För att få dem behöver de tidigt få prata om kroppen och om vilka kroppsdelar som är privata. De behöver också lära sig var gränsen går för vad andra får göra – och vad man själv får göra mot andra.

Böcker som man läser högt tillsammans med sitt barn är ett bra sätt att öppna för ett samtal som många vuxna tycker är svårt. Genom att läsa och prata om integritet och gränser tillsammans med sitt barn visar man också att det är något du som vuxen är trygg att prata om. Det kan göra det enklare för barnet att berätta om något hänt hen eller någon i dess närhet.

”Vilda” för de mindre barnen

Redan 2003 kom boken Vilda Säger nej! ut i samarbete med Childhood. Boken är skriven av Marie Bosson Rydell. ”Vilda” tar upp flera olika situationer där barns gränser medvetet och omedvetet blir kränkta av andra. En vuxenhandledning medföljer som stöd. 2016 gavs boken i en uppdaterad version. Vilda Säger Nej! riktar sig till barn i förskoleåldern. Du kan köpa den här.

Hur säger man till när något inte känns bra?

I Stella och hemligheten vänder sig prinsessan Madeleine direkt till de lite äldre barnen i åldrarna 6-9 år. Boken kan barnen både kan läsa själva eller tillsammans med en vuxen. Berättelsen lyfter många svåra frågor: Hur står man upp för sig själv och andra? Hur tar man mod till sig och säger ifrån när något inte känns bra?  I boken stöter Stella på både goda och dåliga hemligheter. Stella märker tydligt att dåliga hemligheter är för tunga för ett barn att bära ensam. En vuxenhandledning har tagits fram i samarbete med Childhood. ”Stella” kan man köpa här.

Vill du veta mer om hur du kan prata med dina barn om sexuella övergrepp? Childhoods tips på hur man kan göra hittar du här

Foto: Kajsa Hagskog